Beall Brothers prevzali Arachnid Inc, výrobcu elektronických terčov

Spoločnosť Arachnid Inc, líder v oblasti tzv. mäkkých elektronických šípiek, získali bratia Tony, Chris a Shawn Beall. Arachnid zostáva naďalej súčasťou Rockford IL, nemení sa ani zloženie súčasných tímov manažmentu a zamestnancov.

Spoločnosť chce naďalej na trhu zostávať pozíciu lídra vo svojej oblasti. Prevzatie Beall Brothers ich napĺňa optimizmom a dodáva im oveľa väčšiu silu na pokračovanie v začatom úspechu. Beall Brothers spoločnosti Arachnid Inc. umožní stabilitu a dostatočný priestor rozvoja. Naďalej chcú pracovať na technologických vylepšeniach.

Automaty fungujú prioritne na mince. Ich technológia umožňuje hrať a presne hádzať šípky aj zrakovo postihnutým osobám.