Izraelskí školáci nemajú radi automaty bez návodu

Izraelskí školáci majú menšiu schopnosť zorientovať sa v neznámych situáciách, riešiť nové úlohy, či vyhľadať nové informácie bez vopred daného návodu. K tomuto záveru dospeli odborníci z agentúry PISA (Programme for International Student Assessmen) – Medzinárodného programu na hodnotenie žiakov.

Podľa výsledkov agentúry izraelskí školáci nie sú v porovnaní so študentami z vyspelých krajín dostatočne pripravení pre moderný svet. Školáci nie sú schopní samostatne bez pomoci pochopiť princípy fungovania virtuálneho zariadenia, nevedia zvládnuť ani zásady automatov. Tento prieskum pritom nehodnotil kreativitu študentov, ani ich vedomostnú úroveň nadobudnutú v škole. Britskí, fínski, talianski a americkí študenti v rovnakom veku nemajú strach z predajných automatov a pri ich využívaní nemajú nepríjemné pocity. Vedia oveľa lepšie zvládnuť technologické novinky aj bez toho, aby k nim mali návod.