Noc vendingových Oskarov sa blíži

Odpočítavanie Automat Industry Awards sa začalo. Pre nováčikov v odvetví – ide o noc nocí celého roka pre operátorov predajných a hracích automatov, niečo ako Oskarová noc pre hercov. A hoci veľké finále sa udeje „až“ 26 júna 2014 v The Palace Hotel, v britskom Manchestri, už teraz prichádzajú aj prvé povinnosti, bez ktorých by nebolo nominácií.
Najskôr však treba upozorniť, že organizátori tohtoročného udeľovania cien trochu pozmenili scenár. Teda aspoň ten rituál, ktorý sa každoročne odohrával až do vlaňajška.
Ná slávnostnej večeri počas vyhlásenia víťazov jednotlivých kategórií bude takmer 500 popredných osobností sveta vendingu. Naopak, kategórií, pri ktorých zaznie tradičné „víťazom sa stáva...“ bude o čosi menej. Jedna či dve však pribudnú, napríklad kategória inovácie či najlepšia politika k životnému prostrediu. Čosi sa ujde nového aj tým, ktorí majú v ponuke „iba“ pitnú vodu.
Hlavné etapy odpočítavania:
 
25. apríla - termín pre všetky nominácie
14. mája – zverejnenie finalistov
6. júna - hlasovanie o finalistoch sa uzatvára
26. júna-ocenenia sa odovzdávajú v The Palace Hotel, Manchester
 
Ako to funguje:
 
Ocenenie spoločností · Spoločnosti sú vyzvané, aby sa uchádzali o ocenenie v kategórii · Musia dokladovať päť pozitívnych zákazníckych ohlasov · Porota rozhodne o troch finalistoch · Členovia asociácií a zákazníci finalistov potom budú vyzvaní, aby hlasovali · Každému finalistovi sa počíta 50 percent hlasov, zatiaľ čo porota udelí ich druhú polovicu   Individuálne ocenenie · Spoločnosti sú požiadané, aby vymenovali zamestnanca, nominanta na ocenenie · Nominácia musí obsahovať tri zákaznícke referencie · Porota vykoná užší výber troch finalistov · Jonathan Hilderich, generálny riaditeľ spoločnosti AVA spomedzi finalistov vyžrebuje víťaza