Internorga 2014 zatvorila dvere s odkazom

Medzinárodné fórum odborníkov, ktoré sa uskutočnilo v Nemecku, bolo zamerané na aktuálne otázky stravovania a celý sektor potravinárskych služieb, vrátane vendingu. Práve oblasť predajného priemyslu pomocou automatov sa cez vyjadrenia odborníkov, ako aj národných asociácií zaviazala stať čoraz pevnejším a dominantnejším kameňom odvetvia.
Išlo o naozaj reprezentatívne fórum, pridružená medzinárodná výstava prilákala totiž až 95 tisíc návštevníkov.
Podujatie vyslalo  niekoľko dôležitých  signálov. Hlavným z nich je skutočnosť, že vendingový trh má obrovskú šancu v najbližších rokoch osloviť obrovské množstvo zákazníkov, ktorí sa doteraz vyhýbali kontaktom s predajnými automatmi. Ide najmä o oblasť pohostinstva, distribúcie a dodávok systémov, predaj zaujímavých technológií a inovatívnu ponuku.
Tak isto je zrejmé, že zdokonaľovanie a aplikovanie telemetrie do sveta predajných automatov už nie je iba výzvou, ale aj technologickou nevyhnutnosťou, ktorá podmieňuje obchodné úspechy operátorov.