Pozor na dlhoprstých!

Vendingoví operátori dobre vedia, že sa spravidla neobídu bez brigádnickych zamestnancov. Väčšinou pochádzajú z radov dôveryhodne vyzerajúcich študentov. Lenže, skúsenosti začínajú varovať.
Po nie až tak dávnom prieskume (2013) medzi operátormi v niektorých krajinách Európskej únie sa prišlo na to, že ekonomická kríza uplynulých rokov narušila doteraz dôverné partnerstvá medzi zamestnávateľmi a brigádnikmi. Najviac sa to prejavilo v Grécku, ale výnimkou nie sú ani také ekonomiky, ako nemecká alebo francúzska.
Zo študentov – brigádnikov, ktorí pre zamestnávateľov zabezpečovali dopĺňanie sortimentu predajných automatov či dokonca vyberanie tržieb z nich, sa vykľuli – zlodeji. Teda, nehádžeme všetkých do jedného vreca, ale...
Grécko, ktoré ekonomické otrasy zažívalo veľmi bolestne s následkom obrovského rastu nezamestnanosti, sa v prieskume ukázalo ako krajina, v ktorej mladí, drogovo závislí ľudia začali zneužívať svet vendingu. Mladí, dôveryhodne pôsobiaci ľudia, hľadajúc si na svoj zlozvyk každodenný príjem peňazí za ponuku pomerne nízkej finančnej odmeny zabezpečovali pre vendingových operátorov klasické pomocné práce. Ibaže začal miznúť tovar, začali sa zmenšovať tržby.
Všetko sa udialo dvomi spôsobmi. Brigádnici buď za odmenu dávali vyrábať kópie kľúčov od automatov a odovzdávali ich ďalším nepovolaným osobám, alebo automaty začali „vyberať“ sami.
Je zaujímavé, že u jedného z nich „iba“ za škodu vo výške 500 dolárov, po zdokumentovaní celého prípadu políciou súd okrem náhrady škody nariadil aj ústavné psychiatrické liečenie s protidrogovou kúrou.
Čoraz viac svedkov v Aténach upozorňuje tamojšiu políciu na podozrivých mužov, ktorí v netradičných časoch pomocou na prvý pohľad originálnych kľúčov otvárajú predajné automaty a vyberajú z nich tržby. Aj preto v závere správa upozorňuje, aby zamestnávatelia dôkladne preverovali svojich brigádnikov a dokonca radí s určitým časovým odstupom pravidelne meniť zámky na automatoch. Prípadne, ako sme radili už niekoľkokrát na našom portáli – rýchlo ich prebudovať na bezhotovostný platobný styk.