Nové úlohy pre predajné automaty

Predstavte si odľahlé pracovisko niekde v teréne. Alebo, trebárs aj najhlbšiu baňu na svete v Juhoamerickom Chile. Na každom pracovisku tu a tam dochádza k stratám či poškodeniu základných pracovných pomôcok a nástrojov.
Ak napríklad baník v spomínanej bani zistí, že má poškodené rukavice, prasknutú ochrannú prilbu, zlomený vrtákový nadstavec, alebo čokoľvek, čo mu z najrôznejších dôvodov a najmä s ohľadom na bezpečnostné predpisy znemožňuje ďalej pracovať, nemusí vyfárať na povrch. Napokon, to by znamenalo neodrobenie takmer celej pracovnej zmeny.
Spoločnosť Eureka Automat prekročila nielen hranice možného a predstaviteľného, ale zlomila aj rekord v hĺbke umiestnenia predajného automatu pod zemským povrchom. Do niekoľkokilometrovej hĺbky inštalovala klasický predajný automat. Teda, klasický, ak máme na mysli to, že pracuje tak, ako jeho bežní kolegovia na povrchu – ponúka tovar a dá si zaplatiť kartou.
V chilskej bani platia zamestnanci tiež kartou, ale ide o čipovú kartu, vydanú banskou spoločnosťou. A nevyberajú si colu či lupienky, ale vrtáky, rukavice alebo batérie do lámp. To všetko im ponúka predajný automat, ktorý odobraný tovar zaeviduje do skladových kárt na povrchu. Plní tak úlohu detašovaného skladu pracovných pomôcok a náradia. Zamestnávateľ zas vie, ktorý baník „nafasoval“ koľko pomôcok a nástrojov.
Celkom dobrý príklad aj pre mnohé veľké stavby a najmä ich detašované pracoviská u nás.