Oskar v podobe automatu na kávu

Ak by existoval, vo Francúzsku, Švajčiarsku alebo Nemecku by ho určite udelili niektorej z tam najrozšírenejších značiek renomovaných výrobcov. Aj na našom portáli nájdete dôkazy o obľúbenosti konkrétnych výrobcov automatov v tej ktorej krajine. A spojení ich dobrého mena s verejnými poskytovateľmi služieb – železnicami, dopravcami v autobusovej doprave, čerpacími stanicami a pod.
Najnovšie sme získali informáciu, že v Českej republike udeľuje „Oscarov“ spoločnosť Dallmayr Kaffee. Udeľujú ho však vlastne samotní motorosti a cestujúci, ktorí počas tankovania na tamojších čerpacích staniciach okrem posudzovania kvality ponúkaných služieb čerpacej stanice ochutnávali aj kvalitu ponúkanej kávy z automatov na kávu.
České ocenenie PETROLawards sa udeľuje už viacero rokov a považuje sa za prestížnu súťaž vendingových operátorov. Dallmayr Kaffee sa stal iniciátorom tejto súťaže a na víťazných čerpačkách inštaluje následne po oznámení výsledkov súťaže zdarma svoje automaty na kávu Portofino.
Zaujímavosťou je, že automaty tejto spoločnosti ponúkajú kávu aj na benzínkach pod značkou Slovnaft v Českej republike. V tejto chvíli nám nie je známa podobná aktivita z prostredia Slovenska, ale radi by sme uvítali akékoľvek informácie o niečom podobnom u nás, hoci len v etape úvah. Aj Slovenský zákazník má právo poznať čerpacie stanice s najvyšším štandardom kvality ponúkaných služieb. A napokon – podľa známych štatistík je horúca káva najpredávanejším tovarom na čerpacích staniciach hneď po nafte a benzíne. Tento tip ponúkame u nás zavedeným spoločnostiam, ktoré predávajú automaty na horúce nápoje, aby tak spolu s vlastnou propagáciou mohli pomáhať orientovať sa zákazníkom v kvalite poskytovaných služieb.