AZKOYEN mal vynikajúci rok

Skupina Azkoyen znížila počas roka 2013 čistý finančný dlh vo výške 7,2 milióna €.
Nízky hospodársky rast v eurozóne a slabý dopyt v dôsledku vysokej miery nezamestnanosti však majú aj naďalej významný vplyv na zamýšľanú expanziu firmy. V každom prípade,v druhej polovici roka 2013 dosiahla značka Azkoyen nárast tržieb o 9,2 percenta.
Azkoyenu sa darí posilňovať svoju medzinárodnú prítomnosť. Priame predaje teraz predstavujú 85,7 percenta obratu skupiny, čo znamená nárast o 83,4 percent od roku 2012. Tento výsledok potvrdzuje medzinárodné smerovanie Azkoyen Group.
Predaje na stredoeurópskych trhoch a v krajinách východnej Európy a Afriky sa vyvíjali pozitívne. Naopak, mierny pokles zaznamenali španielske a talianske trhy, najviac zasiahnuté recesiou a ťažkým prístupom k financovaniu.
Azkoyen Group, jednotka na trhu s predajnými automatmi, uvádza na trh nové modely, prispôsobené potrebám jednotlivých krajín. Na druhej strane venuje značné prostriedky do modernizácie existujúceho radu predajných automatov.