Revolučný Zo Bag

Obdobie inovácií je v plnom prúde a svet automatov na prípravu a výdaj kávy už nie je len o zväčšovaní objemu náplní či znižovaní hmotnosti ich obalov. Dôkazom sú najnovšie „tašky“ Fisapac.
Ide o francúzsky produkt, predstavený na nedávnej parížskej výstave. Prišla s ním spoločnosť Office Coffee Service. Tašky Fisapac dostali obchodný názov Zo Bag. Ide vlastne o akýsi kontajner, ktorý môže spôsobiť doslova prevrat vo svete vendingového priemyslu, podobne, ako ho spôsobili pred niekoľkými rokmi kapsule. Kontajner, alebo, tašky sú údajne po veľmi malých a finančne nenáročných úpravách vhodné do väčšiny v súčasnosti fungujúcich predajných automatov. Možno ho využiť na vkladanie kávy alebo akéhokoľvek iného rozpustného produktu či prášku.
Tento systém má významné výhody. Materiál umožňuje kvalitné uchovanie všetkých vlastností nasypaného produktu a trvalo zvyšuje bezpečnosť potravín ako takých.
Balenie je v súčasnosti existujúcimi technologickými možnosťami možné sledovať od chvíle, keď opustí výrobu až po samotné vyprázdnenie po spotrebovaní celého obsahu náplne v automate. Je garanciou pravosti produktu. V podstate sa približuje k výhodám kapsúl pri zachovaní možnosti voľby tradičných chutí a arómy.
Tašky Fisapac vylučujú akúkoľvek možnosť kontaminácie výrobku počas manipulácie s nimi.
Systém už umožňuje aj ich aktiváciu „nadiaľku“, deaktiváciu v prípade poruchy či sledovanie množstva obsahu.
Jediné, čo je potrebné nainštalovať, je modul v stroji, ktorý umožňuje umiestnenie dvoch vakov rovnakého alebo iného výrobku, a je vybavený vysoko presným monitoringom. Systém komunikácie prebieha prostredníctvom technológie RFID. Modul vyžaduje iba 24V napájanie a RJ45 pripojenie.