Vendingová knižnica

Novinka prichádza z Kanady a je inšpiráciou najmä pre veľkých knižných vydavateľov. Po štvorročnom experimentálnom období sa totiž ukázalo, že predajné automaty môžu pokojne plniť aj služby kníhkupectiev a knižníc. V Ottawe už takýto automat funguje. O jeho služby je naozaj solídny záujem. A aj to je slabý výraz. Pre celé dostupné okolie sa totiž vendingová knižnica stala doslova hitom.
Európska legislatíva je pravdepodobne jednoduchšia a vybavovanie potrebných súhlasov a povolení na takýto typ podnikania by nemalo byť odrádzajúcim faktorom.
Kanadská verzia je vlastne akousi formou predajného automatu, ktorá nateraz dokáže zabezpečiť iba predaj kníh zo svojej ponuky. Negatívom je, že platiť sa dá iba tradičným spôsobom, hotovosťou. Obmedzenosť dnes už bežných funkcií má potom vplyv na to, že pôžičková služba nateraz nie je k dispozícii. Komunitné centrum, ktoré s týmto automatom prišlo však tvrdí, že na základe ich skúseností je už len krôčik k tomu, aby automat vedel načítať totožnosť záujemcu, knihu mu vydal a po určitom čase by ju bol schopný prevziať naspäť a určiť poplatok za výpožičku. Ide v podstate len o „dovybavenie“ modernou elektronikou.
Náklady na zriadenie takýchto „knižníc“ v odľahlejších regiónoch od väčších aglomerácií by boli určite nižšie a návratnejšie, ako na kedysi nám dobre známe knižničné autobusy. Vendingportal týmto dáva návod šikovným podnikavcom. Pri súčasnom zarážajúcom nedostatku predajní s knihami a s tlačovinami v našich významných turistických rekreačných lokalitách by vendingové knižnice mohli spôsobiť malú kultúrnu revolúciu.