Trendy pre Vending

Najnovšia výskumná správa Global Automat Market 2014-2018 bola vypracovaná na základe dlhodobej hĺbkovej analýzy odborníkov na vendingové aktivity v reprezentatívnej oblasti Ázie, Tichomoria, Európy, Severnej a Latinskej Ameriky a regiónu krajín Stredného východu.
Hlavným heslom pre operátorov automatov by malo byť podľa tejto správy slovo „dovybavenie“. A to urýchlené, ak chcú uspieť v čoraz väčšej a najmä modernejšej konkurencii na trhu. Ide o zodpovednú úlohu rekonštruovať existujúce predajné jednotky tak, aby držali krok s najnovšími technológiami.
Na trhu sa čoraz viac presadzujú tzv „inteligentné“ stroje, ktoré poskytujú množstvo výhod v porovnaní s tradične vnímanými automatmi. Podľa ekonomickej analýzy spomínanej správy sú počiatočné náklady na nákup nových inteligentných automatov príliš vysoké na to, aby ich kúpa či obnova celého parku automatov operátora spôsobila želateľný ekonomický efekt. Preto sa odborníci zhodli na tom, že v rokoch 2014-2018 budeme svedkami inej alternatívy – postupnej rekonštrukcie existujúcich zariadení na inteligentné automaty.
Ide napríklad o dodatočné vybavenie predajných automatov LCD obrazovkami, umožnenie platieb bezkontaktným spôsobom. Už len tým sa predĺži morálna životnosť súčasných zariadení o niekoľko rokov.
Správa tiež konštatuje, že operátorov čoraz viac zaťažujú rastúce náklady na prenájom predajných priestorov. Najmä v Európe sa v posledných niekoľkých rokoch zvýšili až o 20 percent.
Napriek tomu, postupnou rekonštrukciou existujúcich predajných zariadení možno v najbližších štyroch rokoch vraj dosiahnuť zvýšenie predaja až o takmer 53 percent oproti súčasnému stavu.
Rastúce náklady na pracovnú silu sú ďalším faktorom tlaku na rýchle prestavby na inteligentné automaty.