Predajné automaty na víno

Predaj nápojov s obsahom alkoholu je vo svete prísne limitovaný a obmedzuje ho množstvo zákonov, vyhlášok a nariadení najrôznejšieho druhu. Napriek tomu, v nasledujúcich riadkoch ponúkame inšpiráciu ako na to aj našim domácim producentom vína, a to pri dodržaní platnej legislatívy.
Existujú už totiž predajné automaty, ktoré vedia identifikovať kupujúceho, jeho vek, dokonca, podmienkou predaja je dychová skúška na prítomnosť alkoholu v krvi.
Stroje istého amerického výrobcu majú rozmery štyroch veľkých komerčných chladničiek. Vína sú v nich uchovávané v takej teplote, aká je pre ne najvhodnejšia z hľadiska zachovania kvalitatívnych prvkov nápoja.
Automat je – ľudovo povedané – na kontaktnom mieste a jeho operátor môže byť aj na druhej strane kontinentu.
Zákazník, ktorý má záujem o nákup vína si vyberie svoj konkrétny nápoj pomocou menu na dotykovej obrazovke automatu. Musí zadať svoj identifikátor, ktorý je osobný a možno ho dostať po žiadosti o registráciu cez internet s overiteľnou IP adresou. Potom musí fúknuť do citlivého senzora. Až keď automat vyhodnotí, kto je záujemca a či jeho krv neobsahuje alkohol, až potom sa spojí s operátorom – fyzickou osobou niekde v centrále. Tá si pomocou kamery na automate overí výzor nakupujúceho, zaznamená fotografiu jeho vodičského preukazu a až potom schváli, alebo odmietne predaj.
Celý overovací proces trvá 20 sekúnd. Predajné automaty nefungujú zámerne na hotovosť, ale len na bankomatové karty, vydané autorizovanými bankami, čo je ďalší bezpečnostný prvok. Ich prevádzka má byť zablokovaná počas víkendov a štátnych sviatkov.