VendSys so Zebra's DX30 Mobile Blue Tooth DEX čítačkou

VendSys prináša svoju aplikáciu pre  management výjazdov, spolu s čítačkou DX30 mobile Blue Tooth DEX od firmy Zebra. Zebra je vedúcim medzinárodným mobilným poskytovateľom pre DSD odvetvie a ich zariadenie je “nepriestrelné" pri porovnaní konkurenčných riešení, hovorí Bill Lockett, marketingový riaditeľ spoločnosti VendSys. Ak máme zákazníka, ktorého náklady na výjazdové trasy sú týždenne 20 000 dolárov len so 40 percentami pokrytie vendingu s monitorovanými lokalitami, ako väčšina našich hlavných zákazníkov, tak v takom prípade toto naše zariadenie udržuje chod predajov bez tradičných problémov aké vznikajú pri káblovom zlyhaní  DEX pripojení. Marketingový riaditeľ dodáva, že ich tablety s platformou Android majú podporu tiež pre skenovanie kódov, pre WIFI a GPS dohľadávanie.  Vodiči sa pripájajú do zásuvky DEX u nemonitorovaných zariadení, pre finalizovanie predpripravného nachystania tovaru a pre stálu inventarizáciu mincí, akceptorov bankoviek a tovarovej inventúry. Služobné hovory sa dajú odosielať a prijímať, ako i plánový rozvrh trás a nastavenia PAR. Všetko to sú lokalne domovské aplikácie, takže tam, kde je zlé pokrytie mobilným operátorom, vodič môže dokončiť všetky služby aj bez siete.