SwarmTemp pre monitorovanie teplôt aj pre vending

Sensor Swarm predstavuje SwarmTemp, ktorý je jediným produktom, monitorujúcim tri hlavné chladiarenské segmenty: chladiče pre vending, distribučné strediská s chaldenými priestormi  a chladenie v preprave. Spoločnosť SwarmTemp pomáha prevádzkovateľom vendingových zariadení dodržiavať prísľub prísnej bezpečnosti potravín, zabraňuje nebezpečenstvu zle uzavretých chladených priestorov pri skladovaní potravín notifikáciou a ukladá dáta do logov, ukladá dáta a reporty o teplote pre lokálnu jednotku. Senzor SwarmTemp bezdrôtovo posiela teplotné dáta do cloudu, napájaný je cez batérie a nevyžaduje žiadne uchytenie pomocou navŕtania do chladičov. Spoločnosť SwarmTemp dáva prevádzkovateľom údaje potrebné na plánovanie práce, a tým i ľudských zdrojov, podáva údaje o chybných prevádzkových zariadeniach a dáta potrebné na implementáciu lepšej odbornej prípravy na zlepšenie bezpečnosti potravín. Spoločnosť sprístupní zariadenie SwarmTemp v máji 2017. Cenovo sa pohybuje okolo 35USD za snímač s nízkymi poplatkami za prístup k dátam, notifikácie v reálnom čase prostredníctvom e-mailu, či sms. Prostredníctvom reportov cez App/Host a HACCP prístup pre používateľov bez obmedzenia.