City Coin adoptovalo Seed Office management system od Cantaloupe

City Coin Vending Services prijalo pre svoje vending riešenie Seed Office, ako svoj vendingový management systém. "Jednou zo základných hodnôt našej spoločnosti je byť v popredí technológií, ak ide o to ako komunikovať so zákazníkmi a poskytovať im svoje riešenia," povedal Shane Burleigh, generálny riaditeľ City Coin. "Týmto krokom pri integrovaní Cantaloupe do nášho vendingu sme presvedčení, že sme sa vybrali správnym smerom a prijali najzrelejšie a moderné riešenie.
"Seed Office je systém riadenia predajov založený na cloud-e: pre správu provízií, daní, veľkoskladového hospodárstva, hotovostnej zúčtovateľnosti a pre ďalšie úlohy podpory cez back-office. Seed Office integruje Seed Mobile príručnú aplikáciu pre iPhone, iPad, alebo  iné nízkonákladové iPod Touch zariadenia (do $200 USD). Seed Mobile pomáha vodičovi obslúžiť viac zariadení v kratšom čase a zahŕňa funkcie, ako je video audit pre hotovostnú zúčtovateľnosť a foto audit, čím sa dá vyhnúť drahým auditom v teréne, oznámil Cantaloupe.