Automat v olympijskom štýle

Rusko v rámci príprav na olympijské hry v Soči súbežne s výstavbou športovísk zlepšuje dopravnú infraštruktúru v regióne. Úrady neraz aj s istou dávkou humoru vťahujú aj bežných obyvateľov do olympijskej atmosféry.
Moskovské metro na stanici Veľtržná inštalovalo netradičný automat na cestovné lístky. Strojí či skôr leží v blízkosti bežných predajných automatov, ale už od prvej hodiny je nepretržite obsadený zákazníkmi. Tí sa pri ňom síce zdržia o niečo dlhšie, ako pri bežných automatoch na cestovné lístky, ale...
Ide totiž o automat, ktorý zdarma vydá cestovný lístok v prípade, že pred ním cestujúci urobí aspoň tridsať „klikov“.
Podľa predstaviteľov podzemnej dráhy v Moskve nejde len o propagáciu olympiády či jednorazové podujatie, ktoré umožňuje cestovať prakticky zadarmo. Chcú tak prispieť k tomu, aby Moskovčania vo svojich fyzických aktivitách nevideli nič mimoriadne a prešli na zdravší životný štýl.
Prvé skúsenosti ukazujú, že o „klikovanie“ je mimoriadny záujem a na možnosť „vycvičiť“ si lístok sa čaká aj desiatky minút.