Digitalna reklama a vendingové automaty: Ideálne partnerstvo?

Digitalné slogany s reklamnou informáciou a predajný automat na prvý pohľad sa javia ako úplne odlišné zariadenia. Automat je predovšetkým prístroj s ponukou služby, alebo produktu, zatiaľ čo slogany v reklame chcú ponúknuť reklamu, alebo informácie. Existuje však veľa nových križovatiek, kde sa využíva digitálny slogan a vendingové zariadenie, a niektoré spoločnosti dokonca kombinujú digitálnu reklamu s vendingovým automatom. Mohlo by to byť ideálne partnerstvo?
Paul Stahl, riaditeľ predaja v DynaTouch, verí, že digitálna reklama môže vzbudiť cez dodatočnú informáciu povedomie istej značky či služby, ak sú začlenené do vendingového predajného zariadenia. Ako príklad uvádzajú lístkový kiosk. LCD displej by mohol byť umiestnený na vrchole kiosku s inzerovanou konkrétnou hrou na predaj v kiosku v blízkej budúcnosti. "Mohlo by to tiež inzerovať miestnu reštauráciu", dodáva Stahl.
Field Museum v Chicagu je jednou z mnohých spoločností, ktoré kombinujú technológie. Využíva lístkové kiosky s integrovaným digitálnym reklamným spotom. Zákazníci, ktorí používajú kiosk na nákup vstupeniek, alebo i na vyhľadávanie informácií o pripravovaných akciách, pritom sledujú ich zobrazenú reklamu a správy o nových exponátoch a dianí v múzeu.