Wi-Fi digitálna platforma pre vendingové automaty

UVend Group of Cos. (UVG), UVend, nový majstrovský distribútor v Santa Monica, so sídlom v Kalifornii, oznámil, že je pripravený uviesť bezdrôtovú platformu, ktorá sa dá pridať k akémukoľvek automatu. Nazvali to "Digital Locker", a má funkciu ako dotykový video katalóg so zásobami výrobkov predávaných prostredníctvom automatu. Má operátorom a na konkrétnej lokalite poskytnúť prírastok na príjmoch cez reklamný 22 palcový panel.
Paul Neelin, zakladateľ UVend Group, oznámil, že spoločnosť UVend vyvinula koncept produktu "Digital Locker" pre svojich športových a telekomunikačných partnerov, a rozhodol sa to tiež dať k dispozícii ďalším vendingovým subjektom.
Rozmery zariadenia sú š: 35cm x h: 95cm x v: 180cm a otvára sa z prednej strany. Je vybavený bezdrôtovo pripojeným dotykovým displejom (22"), bezdrôtovým modemom a elektrickou zástrčkou. Má upraviteľné vnútorné regále na skladovanie tovaru, vonkajšie nastaviteľné nožičky a komerčný zámkový systém.
Zákazníci si môžu prelistovať katalógom na dotykovej obrazovke pre zobrazenie obrázkov a popisov dostupných položiek tovaru. Predajným miestom (POS) naďalej zostáva hlavný predajný automat, ku ktorému je Digital Locker pripojený. Digitál Locker ďalej umožňuje zákazníkom nákup ďalších doplnkových produktov a to online a dať si tieto produkty priviesť. Group povedal, že zariadenie má vstavané "in-house" digitálne riadiace stredisko, ktoré má spravovať bezdrôtovo zobrazované reklamy. Prevádzkovatelia zašlú spoločnosti UVend Group   ich reklamy, ktoré majú byť na zariadení cez e-mail a UVG tím dizajnérov a grafikov ich prispôsobia, aby zodpovedali špecifikácii systému Digital Locker. Riadiace výkonné centrum zašle tú istú reklamu na ktorúkoľvek lokalitu, alebo súčasne na viacero miest s predajným automatom, kde je to nainštalované.
Neelin povedal, že spoločnosť začala inštalovať zariadenia začiatkom tohto roka. Global Vending Group, distribútor automatov so sídlom v Amherst, New York oznámil, že kúpil svoje prvé dve zariadenia. Digital Locker je k dispozícii na predaj, alebo prenájom.