Generation Next Franchise s portfóliom robotických automatov

Generation Next Franchise oznámila, že spustila dcérsku pobočku spoločnosti zodpovednú za vývoj a výrobu robotických vendingových predajných konceptov. Tá jednotka dostala pomenovanie Next Generation Automat Robots Inc. Generation Next oznámila, že jej nedávne uvedenie na trh ich automatov Reis and Irvy pre mrazené jogurty, bolo hýbateľom toho, aby sa spoločnosť zamerala aj na iné produkty, pri ktorých sa môže tento ich patent uplatniť.
Súčasné duševné vlastníctvo spoločnosti teraz zahŕňa úžitkové a dizajnové patenty, ktoré sa vzťahujú k robotickej technológii automatu. US patent č. 7896038 je na mrazené cukrárske automaty a vendingové mrazené cukrárske výrobky. Okrem toho US patent č. 8989893 pokrýva patentovo automat pre výrobu a výdaj potravín a nápojov. Dizajnové patenty US D643 a 861 a D647 a 926 US sú na predajný automat na výrobu mrazených cukrárskych výrobkov. Okrem toho chránené patenty zahŕňajú utilitku na americké i medzinárodné návrhové aplikácie, ktoré by sa týkali   výdajníkov cukroviniek, zábavných produktov a potravín. Spoločnosť Generation Next tiež oznámila, že bude ďalej vyvíjať produkt pri spolupráci s inými spoločnosťami pre vývoj aplikácií pre túto robotickú technológiu predaja.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=pNUA2j2Ziy4" type="video" mtype="youtube"}
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=NLMiU_k2Cao" type="video" mtype="youtube"}