Vendingová spoločnosť so "službou mini-skladu špajze"

Dnešné technológie pre predajné automaty a zariadenia vytvárajú nové príležitosti pre inovatívnych operátorov, aby expandovali na svojich trhoch. Royal Vending, so sídlom v Portlande v štáte Oregon, používa dynamické plánovače rozvozu pri ich novom expandovaní do umiesťnovania automatov podľa konceptu, ako vy využívate doma svoju "komoru pri kuchyni". Ale inovácie nekončia u "špajzových služieb". Spoločnosť tiež plánuje rozšíriť on-line objednávanie, veľkoskladové možnosti a dodávku tovaru pri pridaní on-line objednávania pre zákazníkov. Ešte v tomto roku.
Majiteľ Ryan Harrington študoval technológiu od čias, kedy spoločnosť založil ešte pred 10 rokmi, s dvoma predajnými automatmi inštalovanými vonku pred jeho garážou. Po štyroch rokoch počet zvýšil na 100. Od tej doby firma takmer zdvojnásobila svoje každoročné predaje a v súčasnej dobe obsluhuje 300 lokalít. "Naozaj sme novú technológiu, akoby objali v náručí" povedal Harrington. "Spôsob ako technológia ovplyvnila naše podnikanie, je vidieť v tom, že nám to naozaj "prenieslo" veľa práce z terénu, ktorú bolo treba urobiť prv tam vonku, tak teraz tu v nášom sklade, kde ju môžeme pohodlne manažovať, plánovať, pripraviť a prioritizovať." Pred dva a pol rokom Harrington expandoval do mikro trhov a v rovnakom čase investoval do bezhotovostných platobných systémoch na všetkých predajných automatoch.

Na českom a slovenskom trhu môžu operátori predajných automatov inovovať svoje automaty prostredníctvom ponuky bezhotovostných platobných terminálov od spoločnosti Oti, ktorej výhradné zastúpenie má spoločnosť Vendea, so sídlom v Bratislave. Bezhotovostnú čítačku je možné prepojiť s účtom pre telemetriu, kde si môžu operátori monitorovať online hotovostné (mincovník) ako i bezhotovostné transakcie (karty), dopĺňanie tovaru, plánovanie trás dopĺňania, poruchy siete (antény GPRS), rôzne štatistiky, ako i tak základnú vec pre automat ako je pripojenie na zdroj elektrickej energie. Všetky hlásenia o stave a predaji je možné online získavať cez aplikáciu na smartfón, alebo do e-mailových účtov firmy.