Café neďaleko kancelárie: Udržíte si zamestnacov v priestoroch pracoviska

Na konferencii (NAMA) National Automatic Merchandising Association pod sloganom Káva, Čaj a Voda 2016 (Coffee, Tea & Water) sa snažili upriamiť pozornosť na to, čo usporiadatelia nazývajú "Kaviareň na pracovisku", (Workplace Café.) Táto terminológia má tú výhodu, že zvýrazňuje jej rekreačný účel, zatiaľčo názov "breakroom" v nás taký pocit nevyvoláva, a to povzbudzuje myslieť na účel na aký sú služby občerstvenia na pracovisku vytvorené.
Cieľom je, samozrejme, udržanie alebo zlepšenie morálky zamestnancov, ako aj zvýšenie produktivity tým, že udrží zamestnancov na ich pracovnom mieste. Je to už veľmi dlhá doba čo prichádzajú pripomienky a rady od pozorovateľov tohto segmentu, ktorí radia prevádzkovateľom kávového servisu, aby zdôrazňoval podnikovým zamestnávateľom práve túto hodnotu kancelárskeho kávového servisu, ako len ponúknuť čo najzaujímavejšiu cenu, aby tak vyhrali súťaž a porazili konkurenciu. A to nestačí vždy.
Jedným z dobrých príkladov je to čo ponúkajú zamestnancom väčšie korporátne organizácie,  ktoré poskytujú všetky druhy vybavenia pre svojich zamestnancov, ktorí majú byť kreatívny pri práci a to dlhé hodiny, a ktorí sú takýmto spôsobom nepriamo odrádzaní od opustenia firemného areálu, ak majú dobrý kávový servis prítomný hneď na svojom poschodí. Tento prístup bol zavedený v trochu menšom meradle v podnikoch vo veľkých mestách a to už po celé desaťročia. Tento jav môže byť ešte zosilnene vnímaný generáciou milénia, ktorí sú inými pracujúcimi, s inými hodnotami a požiadavkami na pracovisku. Títo mladí ľudia si vraj vyžadujú iný druh vedenia a pracovného prostredia. Neboli vychovávaní k tomu (ako sa nám to často predkladá), aby museli znášať podrobenie, či ponižovanie zo strany seniorov autoritárskeho vedenia spoločnosti v nádeji, že prežijú dosť veľa rokov na tom istom pracovisku  a odídu do dôchodku z firmy po šesťdesiatke. Chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo ako so zodpovednými bytosťami hneď od začiatku, čo predpokladá i servis s občerstvením v rámci tohto ľudského zaobchádzania. Čo toto ešte viac zvýrazňuje a robí to v oveľa väčšej miere praktickým, je neustále rastúca popularita gurmánskej kávy. (A teraz pripravenej i za studena). Časy, kedy zamestnávateľ i zamestnanci považovali horúcu kávu za drahú čiernu komoditu sú dávno preč, a u mladých tohto milénia prichádza s nimi na trh i chuť podľa nového gusta a s novou imagináciou pre kávové špeciality to nie len tým, že si hľadajú lepšie značky kávy, ale aj  čajové špeciality a taktiež kávové nápoje za studena pripravené. Tí, ktorí sú na tieto trendy dneška všímaví, určite nasmerujú svoju ponuku kávového servisu tam a takým spôsobom, kde budú tieto ich služby vítané, a zároveň tak svojou ponukou produktov budú napomáhať zamestnávateľom spoluvytvárať lepšie pracovné podmienky a atmosféru pre ich zamestnancov, za čo im budú iste viac vďační, ako len za lepšie cenové ponuky.