Southern Refreshment vymieňa prenosné zariadenia za Gimme iPady

Southern Refreshment Services zlepšuje vychystávanie tovaru do vendingových reťazcov nahradením vreckových počítačov s Gimme vendingovými iPad-mi. Táto spoločnosť, ktorá je na  trhu poskytovateľom služieb občerstvenia a vendingu, zlepšila presnosť pre predkompletizáciu a získala lepšiu prehľadnosť svojho vendingového inventára zavedením Gimme vendingovej aplikácie na svojich trasách. Spoločnosť celoplošne nahradí svoje vreckové počítače s iPadmi, ktoré vodičom umožňujú sťahovať dáta DEX cez Bluetooth z predajných zariadení. Tento systém je možné ľahko integrovať s existujúcim vendingovým riadiacim softvérom (VMS) a poskytuje lepší prehľad o hotovosti a zásobách.