"Pozor horúce!": Kávové vrchnáky varujú "farebne"

Smart Lid (Inteligentný vrchnák - Smart veko) je farbu meniaci kryt pohára. Varuje pred horúcim obsahom, tým že sa sfarbí odtieňom sýtej červenej. Pritom ako sa horúci nápoj postupne schladzuje vrchnák mení farbu, ktorá zodpovedá farbe "studeného obsahu". Technológia nás tak upozorňuje na horúci obsah s cieľom varovania pred možným nebezpečenstvom obarenia, či už pri obliati, alebo pri požívaní. Doteraz Smart Lid vyhral 8 ocenení za inovácie a má viac udelených patentov na majoritných svetových trhoch. Je rovnako recyklovateľný  ako všetky iné biele kávové vrchnáky, a spoločnosť získala pre tento produkt certifikáty od FDA (Food and Drug Administration) a EÚ pre priamy styk s potravinami.
Smart Lid spoločnosť už zadala svoju zákazku na výrobu svojich "kávových" vrchnákov Macpac SA, európskemu výrobcovi so širokou škálou portfólia lisovaných (termo-formovaných) produktov, keďže plánujú vstup na európsky trh. MacPac má implementovať tieto mnohými cenami ocenené viečka na jedno použitie do svojej gréckej prevádzky ešte do konca tohto roka. Plán je exportovať do celej Európy ako i Ruska.
"Spotrebiteľom, všetkých horúcich nápojov po celom svete, bude predstavený tento "smart vrchnák" v priebehu nasledujúcich dvanástich  mesiacoch", uviedol informáciu Bayss. Ďalej potvrdil, že: "Táto technológia je  vhodná nielen pre kaviarne, reťazce rýchleho občerstvenia a pre zariadenia starostlivosti o dôchodcov, ale i pre supermarkety a maloobchodné predajne, kde sa každoročne predávajú miliardy pohárov s vekom."
Smart Veko  v súčasnosti výrazne navyšuje objemy výroby, aby boli schopní splniť veľkoobchodné zákazky pre odvetvie stravovacieho servisu a to na medzinárodnej úrovni. Smart Lid je spoločnosťou a výrobným podnikom so zameraním na vývoj dizajnu balenia pre stravovacie odvetvie. Sídlia v Sydney v Austrálii, a  špecializujú sa na teplo- senzitívne technológie pri jednorázových obaloch a kontajneroch.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=A6-b8gTWrKQ" type="video" mtype="youtube"}