Pizzový predajný automat v škole

Xavier University v Cincinnati, USA  je teraz domovom pre pizzový predajný automat podľa uvedenej správy zo zdroja Kron 4. Údajne to trvá len tri minúty, aby bola chutná pizza pripravená  na predaj (9,90€/kus), ktorá je potom vydaná v klasickej pizzovej kartónovej krabici cez štrbinu na automate na výdaj. Predajný automat, od spoločnosti Palin, má kapacitu uskladniť 70 ks pizze s ovládaním na dotykovom displeji, prostredníctvom ktorého zákazníci uskutočnia výber a následný nákup.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=adHOgnHvJc8" type="video" mtype="youtube"}