Stále viac populárny bagetový predajný automat

Le Bread Xpress spustil predaj svojich čerstvých bagiet v predajnom automate v San Francisku, na trhu Myriad v budove Castro, ako oznámila NBC Bay Area.
Tieto bagetové automaty sú veľmi populárne v iných krajinách, najmä vo Francúzsku. Predajný automat US Le Bread Xpress stojí 3,70 za kus, ktorý vám automat vydá asi za 20 sekúnd. Pečivo je mierne predpečené v pekárni v Burlingame a automat dokončí proces pečenia tesne pred výdajom sviežej a teplej bagety.
{jamedia src="https://www.youtube.com/watch?v=l5_mpvf_M0A" type="video" mtype="youtube"}