EVA vydáva novú správu pre Európsky trh predajných automatov

Európska vendingová asociácia (EVA) zverejnila najnovšiu správu k vendingovému trhu v Európe.
Publikovaná správa poskytuje najnovšie hĺbkové nahliadnutie do Európského vendingu a kávového podnikového servisu (Office Coffee Service) a ukazuje aktuálne zaznamenané európske trendy.Správa si vzala na mušku metodiku, viac zohľadňuje rozhovory s viacerými operátormi automatov, ako i niekoľko nových dátových zdrojov s niekoľkými modifikáciami pre históriu štatistík.
Cieľom tiež bolo preskúmať viac trh OCS (kávový podnikový servis), ktorý je rastúcim segmentom tohto priemyslu. Samotná správa, takto spracovaná nie je určená na čítanie ako forma pokračovania predchádzajúcich verzií správ.
Správa založená na dátach z roku 2015 ukazuje, že niektoré trhy, ktoré zaznamenali v rade rokoch za sebou pokles, buď teraz začali narastať, alebo si aspoň udržali stabilné hodnoty, čo prináša povzbudzujúce správy pre tento priemysel, a zároveň uznáva, že niektoré trhy sa stále potýkajú s osobitými neprajnými hospodárskymi okolnosťami, ako napr. Grécko.
Správa zahŕňa údaje za obdobie desiatich rokov, vrátane obratu vendingu rôznych krajín, postavenie na trhu a objemy predaja (vends), a rozpis zloženia teplých nápojov v automatoch. Po prvýkrát sú stolové kancelárske nápojové automaty rozdelené do dvoch kategórií: automatické a poloautomatické. Okrem toho správa tiež poskytuje náhľad do kľúčových legislatívnych trendov, ktoré majú, alebo by mohli mať vplyv na tento priemysel.

Niektoré zo zaujímavých štatistík odhalených touto najnovšou správou sú:

    Celkový počet predajných automatov je teraz 3.8 miliónov ( čo je nárast o 0,3% oproti roku 2014);
    Celkové výnosy na trhu v roku 2015 boli 14,6 miliárd €;
    Na jedno predajné zariadenie pripadá asi 130 Európanov;
    Viac ako 80% európskych zariadení je umiestnených na pracovisku;
    V Európe, predajné automaty predali každý deň viac než 90 miliónov potravín a nápojov.

Jedná sa o štvrté vydanie správy o trhu v tomto odvetví poskytnutých od EVA, a skladá sa z európskeho sumára s prehľadom z 21 krajín, ako i podrobnejších analýz jednotlivých krajín v Európe.