Plánovač trás k predajným automatom

Google Maps for Work, divízia spoločnosti Google, Inc., nedávno v spolupráci s Vagabond Vending, popredným poskytovateľom pre riadenie trasy a nástrojov pre dátovú analýzu, predviedla projekt obsluhy predajných automatov s využitím mapových nástrojov spoločnosti Google na zlepšenie efektivity plánovania trás.
Google upozornila na ich aplikácie pre oblasť vendingu na medzinárodnej konferencii vývojárov, Google I / O 2016, ktorej sa zúčastňujú kodéri Googl-u z celého sveta. Google Maps for Work je nápomocným zdrojom ako spravovať rozsiahle požiadavky na logistiku pre v teréne rozložené businessy ako sú napr. operátori predajných automatov. Vagabond využíva Google Maps ako pomôcku vodičovi pre každodenné trasy na čo najlepšie orientovanie v rušných uliciach a to čo najrýchlejšie.
Platforma zahŕňa rozsiahle funkcie mapovania od Google Maps API, a spolu s produktovými predajnými nástrojmi spoločnosti Vagabond významne znižuje frekvenciu návštev automatu: množstvo práce, kilometráž a údržba autoparku potrebného k servisovaniu automatov. Konečný výsledok je lacnejšia prevádzka s vyššou ziskovosťou, čo predstavuje štvornásobok priemeru v tomto odvetví podľa vyjadrenia spoločnosti.
"Cieľom nášho tímu je, aby bol život zábavnejší a podnikanie ziskovejšie pre operátorov predajných automatov," hovorí zástupca Vagabond-u, Juan Jorquera. "Plánovací modul jednoducho umožní prevádzkovateľom navštíviť menej strojov menej často a stráviť menej času pri každej návšteve, pri menších výdavkoch na palivo, údržbu a práce."
Prevádzkovatelia, ktorí užívajú telemetriu, ako je napr. otiMetry (www.platobne-systemy.sk), pre správu týchto automatov to majú výhodnejšie, pretože im to umožňuje automatizovať každodenné úlohy spojené s presúvaním veľkého množstva surovín a zásob, kontrolovať zostatkové počty produktov v automatoch, a uľahčovať správu finančných prostriedkov podniku.