Výhody interaktívneho AirVend-u

Tento najmodernejší interaktívny systém zobrazuje nielen nutričné údaje výrobkov, ktoré predáva konkrétny automat. Zároveň poskytuje možnosť bezhotovostných platieb, odosielania dát do riadiacej centrály v reálnom čase a pravidelné dodávanie dôležitých obchodných informácií. „Byť schopný zabezpečiť aktuálne obchodné operácie a poskytnúť nielen riešenia na dodržiavanie právnych predpisov (s požiadavkami na zverejňovanie kalórií), ale tiež mimoriadne zlepšiť komfort predaja a prevádzkovú efektivitu prostredníctvom aplikácií inteligentných technológií, to je obrovská príležitosť pre predajných operátorov“ - povedal spoluzakladateľ AirVend-u Lance Ellsworth.