Povinné zobrazenie kalorickej hodnoty

V USA vstúpilo do platnosti nariadenie administratívy prezidenta Baracka Obamu o tom, že každý predajný automat musí zákazníkovi už pri voľbe tovaru poskytnúť informácie o jeho energetickej hodnote. Novinka má štatút zákona. Cieľom je umožniť zákazníkom, aby mali dostatok informácií o ponúkanom sortimente a mohli sa tak na jeho základe ľahšie rozhodnúť pre zdravotne vhodnejší tovar. Takéto údaje má už čoskoro zobrazovať celkovo až 5 miliónov automatov. V najbližších dvoch rokoch si tento zákon vyžiada priame investície do priemyslu predajných automatov vo výške takmer 50 miliónov dolárov. Americká vláda protiargumentuje zistením, že ak by len dve stotiny percenta obéznych Američanov skonzumovali o 100 kalórií týždenne menej, ako majú vo zvyku, potom by celoštátne výdavky na zdravotnícku starostlivosť zaznamenali významné úspory. Nové pravidlá „zasiahnu“ asi 10.800 spoločností, ktoré prevádzkujú 20 a viac automatov. Tri štvrtiny týchto spoločností majú troch a menej zamestnancov. Národná asociácia pre Merchandising varovala, že počiatočná investícia 2400 dolárov a potom ďalšie celoročné náklady vo výške 2200 dolárov sú neúnosne vysoké pre tak malé firmy. Návratnosť takejto investície bude prakticky nemožná. Spoločnosti, zaoberajú sa predajom pomocou automatov, majú teraz ročnú lehotu na splnenie novej zákonnej povinnosti.