Šťastný Nový rok 2014!

Naša webová stránka VendingPortal.eu ožíva. Už od začiatku januára vám chceme ponúkať denne aktualizované informácie zo sveta a o svete Vendingu.
V uplynulých týždňoch stránka prešla výraznými zmenami a zmenil sa tiež prístup jej tvorcov k všetkým z vás, ktorých zaujíma táto oblasť predajného priemyslu.
Na základe viacerých zaujímavých partnerstiev sme získali prístup k tým najaktuálnejším informáciám, ktoré nám umožňujú operatívne inovovať obsah stránky.
Ponúkneme vám tiež mnohé jedinečné názory významných svetových predstaviteľov Vendingu, pokúsime sa zodpovedať vaše prípadné otázky (budeme radi, ak nám ich budete adresovať).
Ak máte záujem začať v tomto roku podnikať v oblasti predajných automatov s najrôznejšími komoditami, práve tu u nás ste na tom najlepšom mieste.
Nech sa vám v roku 2014 darí k vašej spokojnosti i k spokojnosti vašich zákazníkov!