Flood Buzz – alarm na únik vody

Flood Buzz su alarmy na netesnosť vody. Ľahko použiteľné a dostatočne hlasné aby efektívne zabránili úniku vody v automatoch.

Alarmy sú navrhnuté tak, aby okamžite spustili zvukový signál pri podozrení, že uniká voda z automatu. Alarm pritom nerozlišuje, či sa rozbila fľaša vo vnútri automatu a je potrebné ju odstrániť, alebo praskla armatúra, či prívodná hadica na vodu. Pokiaľ sa v automate nachádza voda, ktorá tam nemá čo robiť, alarm sa jednoducho spustí.

Funguje na samostatné batérie, ich inštalácia je veľmi jednoduchá a systém sa spustí v momente, keď sa dvoch samostatných voľných hrotov na spodnej strane zariadenia dotkne voda. Prevádzkovateľ tak hneď vie, že je potrebné automat skontrolovať.